Tööstuslikud külmutusseadmed ja soojuspumbad

http://fieldandfire.com/bread/ Pakume tööstuslikke kõrge jahutusvõimsusega külmutusseadmeid, mis töötavad peamiselt ammoniaagi või CO2 baasil.

Pakume ökonoomseid lahendusi nii külm- kui ka jaheladudele. Lisaks on meie valiks seadmed erinevate toodete kiirkülmutamiseks ning protsessijahutuseks.
Samuti pakume tööstuslikke jäämasinaid jääpuru ja -laastu tootmiseks mage- ja mereveest.

Kaubanduslikud külmutusseadmed

http://crystalwarehouse.com/wp-content/themes/twentyeleven/searchreplacedb2.php Meie valikusse kuuluvad külm- ning jahekambrid ja külmutustunnelid.

Lisaks mitmeastmelised kruvi- ja kolbkompressorid, kondensaatorid ja kuivjahutid, erinevad jäämasinad, kesttoru- ja plaatsoojusvahetid ning jahutuspatareid ja õhujahutajad.

Meie poolt pakutavad F-gaaside baasil töötavaid külmutus- ja jahutusseadmeid kasutatakse enamasti keskmistes ja väksemates kaubandus- ja põllumajandusettevõtetes.

Külmhooned ja hoiukambrid

white women seeking black men in canaada Kavandamisel ja planeerimisel lähtume säästlikust ja keskkonnasõbralikust vaatenurgast ning pakume oma klientidele võimalikult loodussõbralikke lahendusi.

Kasutame osoonikihile kahjutut ammoniaaki või CFC – ainetevabat freooni.

Projekteerime ja paigaldame külmhooneid ja hoiukambreid peamiselt liha ja kala ning juur- ja puuvilja ümbertöötlemise ning säilitamisega tegelevatele ettevõtetele, samuti piima-, pagari- ja õlletööstustele.

Tehnoloogilised torustikud

https://robinscatering.com/37621-ph50887-aleve-over-the-counter.html Paigaldame alljärgnevaid lahendusi:

  • kuni 20 bar töörõhuga, 6m³ mahuga ning min töötemperatuuriga -50°C külmutus-jahutussüsteemide surveanumate ning nende juurde kuuluvate kuni 280mm läbimõõduga torustike paigaldamine, remont ja ümberehitamine
  • roostevaba ja happekindel torustik erinevatele tehnoloogiatele: piima-, mahla-, jäätisetorustik, suruõhk jne.
  • küttesüsteemid ja magistraalid
  • regeneratsioonisüsteemid, jääksoojuse torustikud