Hoonete tsentraalsed konditsioneerimissüsteem

differentiate ginseng usa http://www.greenwaybikeshop.org/27017-tizanidine-cost.html Meie eesmärgiks on pakkuda võimalikult tõhusaid ja energiasäästlikke konditsioneerimissüsteeme. dig this http://hr4nurseries.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1549267016.4355809688568115234375 Energia kokkuhoid saavutatakse erinevate tehnoloogiate abil. Näiteks äri- ja sotsiaalhoonetes toimub siseruumide jahutamine suviti enamasti tsentraalselt, sissepuhke­õhu jahutamise teel ja vajadusel ka ruumidesse paigutatud fancoildega või jahutuspalkidega.
Õhu jahutamiseks vajaliku energia tootmiseks kasutatakse jahutusagregaate (chillereid). Režiimi ühtlustamiseks paigaldatakse hoone tehnoruumi külmavee akumulatsiooni mahutid. Energia kokkuhoid saadakse külmasõlme soojusvahetist, mis võimaldab välisõhu temperatuuri langemisel alla etteantud väärtuse jahutada hoonet vabajahutuse režiimis. Vabajahutus võimaldab olulist elektrienergia kokkuhoidu kuna jahutusvee tootmine toimub sellisel juhul vee-etüleenglükooli jahuti ja tehnoruumis paikneva soojusvaheti abil.

buy differin specialize